Klachten? Lees verder

Onze medewerkers zijn goed opgeleid, worden regelmatig bijgeschoold en krijgen begeleiding van hun leidinggevende. Ze werken volgens allerlei regels en protocollen. Toch gaat er wel eens iets mis in de zorgverlening.

Is dat bij u het geval? Blijf er niet mee rondlopen, maar praat er over met de betreffende verzorgende of de leidinggevende. Want elk signaal, elke klacht is waardevol. Het biedt ons de kans om zaken te veranderen, te verbeteren. Als we niets horen, kunnen we ook niets doen!

U hoeft niet bang te zijn dat u geen zorg meer krijgt of dat de medewerkers niet meer aardig tegen u zijn. Wij zien klagen niet als mopperen of als ruzie zoeken. Wij stellen het juist op prijs dat u durft te zeggen wat u vindt.

Eerst praten

Binnen 2 dagen nemen wij contact met u op, maar wij adviseren u om allereerst te gaan praten met de zorgverlener, over wie u niet tevreden bent. (Een rustig gesprek lost meestal al veel op, zo is onze ervaring.) Biedt dat gesprek geen goede oplossing, vraag dan of de leidinggevende bij u langs wil komen en leg de kwestie aan hem of haar voor.

… dan klagen

Is de kwestie na gesprekken met de medewerker en de leidinggevende of de directeur nog niet opgelost? Dan kunt u een stapje verder gaan en een klacht indienen bij de klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg. Wij zijn hierbij aangesloten onder nummer 12581.

Klachtenportaal Zorg

Smart Zorg For All is  aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Een klacht over een zorgaanbieder aangesloten bij Klachtenportaal Zorg wordt ingediend:
Via www.klachtenportaalzorg.nl. u vult het formulier klacht indienen in
Contact via de e-mail info@klachtenportaalzorg.nl
https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg